ZUWP / Nasi Partnerzy / Wołyńska Państwowa Szkoła Kultury i Sztuki

Wołyńska Państwowa Szkoła Kultury i Sztuki

Szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce podpisał  partnerską umowę o współpracy z Wołyńską Państwową Szkołą Kultury i Sztuki. Porozumienie podpisali : dyr Wasyl Panasiuk oraz Jan Syrnyk Przewodniczący oddziału ZUwP.

Umowa partnerska o współpracy pomiędzy Wołyńską Państwową Szkołą Kultury i Sztuki w Łucku a Związkiem Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie, obejmuje swym zasięgiem szereg dziedzin działalności artystycznej: muzykę, choreografię, teatr, sztukę użytkową. Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy dojdzie do wymiany wystaw i spektakli pomiędzy naszymi krajami, że muzycy z Łucka będą występować w Polsce, a muzycy ze Szczecina - na Ukrainie. Świetną okazją do prezentacji kultury ukraińskiej są coroczne Dni Kultury Ukraińskiej, organizowane przez nasz oddział już od prawie 20 lat. To także szansa dla uzdolnionej młodzieży, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że partnerem ze strony Ukrainy jest szkoła, kształcąca przyszłych artystów i wykonawców. W swoich działaniach ZUwP stara się zawsze pamiętać o młodym pokoleniu, a wymiana grup młodzieżowych znakomicie przysłuży się poznaniu sąsiadów, ich kultury i języka -  a to z kolei pomoże zwalczyć stereotypy, nadal jeszcze obecne w myśleniu wielu osób po obu stronach granicy. Tworzenie na bazie umowy wspólnych, polsko-ukraińskich projektów, pozwoli też na zbliżenie naszych krajów nie tylko w kontekście Euro 2012, ale również zapozna przedstawicieli Ukrainy z możliwościami i uwarunkowaniami działalności kulturalnej w Unii Europejskiej, przenosząc tym samym doświadczenie Polski do wschodniego sąsiada. Jako Ośrodek Kultury Ukraińskiej spodziewamy się natomiast wsparcia naszych wysiłków edukacyjnych w zakresie nauczania języka i kultury ukraińskiej oraz dobrego klimatu w kontaktach łuckiej szkoły z naszymi partnerami w Szczecinie (np. Szkołą Podstawową nr 47). Swoistym, bardzo wymiernym efektem naszej współpracy z Łuckiem jest akcja pomocy medycznej, zorganizowana przez nas, przy współudziale wielu podmiotów , która trafiła do osób potrzebujących na Ukrainie za pośrednictwem łuckiej służby zdrowia i tamtejszych podmiotów odpowiedzialnych za walkę z epidemią grypy

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013