ZUWP / Międzyszkolny Punkt Nauczania / Międzyszkolny Punkt Nauczania

Międzyszkolny Punkt Nauczania

Z inicjatywy rodziców, przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Szczecinie ,a za zgodą władz miasta Szczecina z dniem 01.09.2009 powołano przy szkole nr 47 w Szczecinie międzyszkolny punkt nauczania języka ukraińskiego/ Dla społeczności ukraińskiej to szczególne wydarzenie. Po raz pierwszy na rozpoczęciu roku szkolnego odegrano hymn państwowy Ukrainy. Zajęcia z języka ukr. prowadzi nauczycielka Alla Diomina. Staraniem ZUwP klasa lekcyjna została wyposażona w nowe ławki szkolne , krzesła oraz tablicę i szafy.

Szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce składa podziękowania władzom miasta Szczecina , dyrektorowi SP47  za sprzyjanie inicjatywom służącym rozwojowi tożsamości narodowej i etnicznej mieszkańców Szczecina, a także rodzicom za ich zaangażowanie i pomoc w organizacji punktu nauczania. 
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013