ZUWP / Ośrodek Kultury Ukraińskiej / Ośrodek kultury ukraińskiej

Ośrodek kultury ukraińskiej

Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie stanowi centrum życia społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej miasta oraz regionu zachodniopomorskiego na terenie którego mieszka kilkanaście tysięcy Ukraińców. Celem Ośrodka Kultury Ukraińskiej jest: efektywna realizacja statutowych działań poprzez prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, edukacyjnej. Podejmowanie działań w zakresie upowszechniania wiedzy o Ukrainie, promocja kultury ukraińskiej, organizacja życie kulturalnego i społecznego mniejszości ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez mniejszość ukraińska lub jej dotyczącą. Popularyzacja i promocja ukraińskich artystów i zespołów. Prowadzenie wymiany kulturalnej z zagranicą. Realizacja przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych w oparciu o posiadaną bazę. Współdziałanie z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki. Wykonywanie innych zadań zleconych na podstawie odrębnych umów i porozumień. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z upowszechnianiem i promocją kultury.

W ośrodku mieści się biblioteka licząca 10 000 woluminów w języku ukraińskim i polskim korzystają z niej studenci szczecińskich uczelni oraz osoby zainteresowane problematyką ukraińską. Odbywają się cykliczne spotkania dyskusyjne „Ukraińska biesiada” oraz „Uniwersytet Ukrainoznawstwa”, działają dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne min. "Metełycia" zespół tańca ukraińskiego, organizowane są zabawy taneczne z ukraińską muzyką na żywo .

Budynek został zbudowany 1871 roku, przebudowany 1932 roku, mieścił się w nim Stary oddział kobiecy, stanowi część pierwotnego założenia dawnego zakładu opiekuńczego "Betania". Po II Wojnie światowej szpital żołnierzy radzieckich w latach 90 XX wieku przekazany Związkowi Ukraińców w Polsce. Został wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013