Zarząd Koła UTSK

 Pierwsze zebranie organizacyjne koła UTSK w Szczecinie odbyło się 29 września 1956 roku

Skład Zarządów Koła UTSK w Szczecinie 
w latach
 
1956-1957
przewodniczący  Włodzimierz  Stasykiw
zastępca Stefan Smolak
sekretarz Irena Bochniak
 
1957-1958
przewodniczący Michał Kozak
 
1958-
przewodniczący I/J.  Duplak
zastępca P. Juhas
sekretarz S. Ananiewicz
członkowie Zarządu: M. Krawczuk
       W. Kudły
 
-1962-
przewodniczący Jarosława Demko
 
1967-1969
przewodniczący Michał  Samojluk
zastępca
sekretarz Bohdan Kołodziej
skarbnik Roman Muż
członkowie Zarządu: Nadzieja Harach
         Daria Hołowacz
        Mirosław Bodnar
        Grzegorz Sawka
 
1971-1973
przewodniczący Jerzy  Wira
zastępca Bogdan Bielecki
sekretarz Olga Sanocka
skarbnik Andrzej Gergel
członekZarządu: Mirosław Truchan
 
1973-
przewodniczący Włodzimierz Malicki
zastępca Bazyli Kobelak
sekretarz Stefan Fir
skarbnik Anna Gyrcz
członkowie Zarządu: Bogdan Bielecki
         Mirosław Truchan
 
 
1980-1983
przewodniczący Jan Waśków
zastępca Bogdan Bielecki
sekretarz Jerzy Lewosiuk
skarbnik Joanna Szewczyk
członkowie Zarządu: Bazyli Kobelak
        Jarosław Szewczyk
        Włodzimierz Jacyniak
 
 
1983-1986
przewodniczący Bazyli  Kobelak
zastępca Bogdan Bielecki
sekretarz Halina Radziwonowicz
skarbnik Olga Łaska
członkowie Zarządu: Włodzimierz Malicki
       Włodzimierz Kaczor
       Włodzimierz Jacyniak
 
1986-1987
przewodniczący Bazyli  Kobelak
zastępca Bogdan Bielecki
sekretarz Zenona Dumka
skarbnik Olga Łaska
członkowie Zarządu: Włodzimierz Jacyniak
          Mirosław Harasym
          Piotr Dzwończyk
 
1987
przewodniczący Henryk Kołodziej
zastępca Włodzimierz Malicki
sekretarz Zenona Dumka
skarbnik Olga Łaska
członkowie Zarządu: Jan Syrnyk
        Igor Szumiłowicz
        Roman Muż

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013