Bełz

 Flag of Belz  

Bełz miasto trzech kultur: polskiej, żydowskiej i ukraińskiej

 

Bełz – to dawna stolica książęca, dzisiaj jest to ciche miasteczko, ogarnięte legendami, tajemnicami, które leży niedaleko granicy Ukrainy z Polską. Jest to jedno z najstarszych miast Ukrainy oraz Europy Środkowowschodniej. Pierwsza wzmianka kronikarska o Bełzie  pochodzi z roku 1030. Badania archeologiczne ustałily że gród był założony nieco wcześniej – na przelomie X-XI wieków.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia tego tysiącletniego miasta składa się nie tylko z wojen, pożarów, ale i z ciekawych oraz sakramentalnych wydarzeń wojennych, które wywarły wpływ na los całej Europy. 
Stąd w roku 1382 wywieziono do Częstochowy cudowny obraz Bogurodzicy, która niebawem stała się Orędowniczką Polski, tutaj w roku 1590 również odbył się zjazd biskupów Ruskich w sprawie połączenia kościoła ukrainskiego z Rzymem. W XIX wieku Bełz staje się ważnym centrum religijnym Chasydów, rodzina rabinów Rokachów buduje tutaj wielkie synagogi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wojny XX wieku zniszczyły miasto. W lipcu 1944 roku miasto włączono do PRL. Do 1946 z Bełżca wysiedlono całkowicie ludność ukraińską. Po podpisaniu porozumienia między PRL a ZSRR 15 lutego 1951 roku Bełz zostaje włączony do Ukrainy Radzieckiej. Rozpoczynają się kolejne deportacje. 
Obecnie dawne wały warowne, piękne ruiny klasztorów Dominikanów i Dominikanek, tajemnicza wieża zwana Ariańską, drewniana cerkiew św.Paraskewi – są to zabytki, które przypominają o majestacie starożytnego Bełza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bełz wabi licznych turystów, pielgrzymów, badaczy. W roku 2001 w Bełzie był założono rezerwat kulturalno – historyczny, w którym pracują konserwatorzy, historycy, archeolodzy.
Corocznie miasto otwiera nowe strony swojej tajemniczej historii.
 
Jak dojechać do Bełza
Najprostszym sposobem dotarcia do Bełza jest podróż pociągiem lub autobusem. Są dwa pociągi z Sokala do Rawy Ruskiej i cztery regularne autobusy z Czerwonogradu do Rawy Ruskiej. Dodatkowo są jeszcze prywatne busy (marszrutki) ze Lwowa.
Najbliższe przejście graniczne jest w Hrebennem, niestety jest przeznaczone tylko dla samochodów.
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013