Łuck

 

Naszą podróż po Ukrainie rozpoczniemy od Łucka i jego pięknych okolic: Szackiego Narodowego Parku Przyrodniczego czy Muzeum-skansen w Rokyni oraz krajoznawcze muzea w miasteczkach rejonowych
Łuck, jedno z najstarszych miast na Wołyniu (prawa miejskie 1432), leży na wzgórzu między rzeką Styr i jej dopływem Głuszec. Jest stolicą obwodu wołyńskiego, dużym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym, mieszka w nim blisko 230 tys. ludzi.

 

 

W przeszłości znajdował się w granicach różnych państw. Wojny i  powstania kozackie, panowanie książąt litewskich Witolda, Jagiełły, Świdrygiełły, polonizację i najazd szwedzki spokojnie obserwował z wysokości swych trzech wież główny zabytek i duma miasta – Zamek Górny zwany też Zamkiem Lubarta.  Trzy wieże, na wieki złączone są mocnymi objęciami murów baszt: Władyczej,  Lubarta,  Styrową (Świdrygiełły).  Obecnie w baszcie Władyczej znajduje się zbrojownia i unikalna kolekcja dzwonów, a także działająca dzwonnica, w  baszcie Lubarta – wystawa ceramiki budowlanej.

Tym, co nieustannie ciekawi miłośników silnych wrażeń, są podziemne labirynty nieopodal Katedry. Jak podaje legenda, łączyły one Łuck z pobliskim wioskami Szepeł, Żydyczewe i Ołyka. W  wielokulturowym  Łucku turyści mogą nasycić się  widokami cerkwi różnych stylów i wyznań. A są to  kompleks renesansowej Katedry  pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, kircha luterańska, Cerkiew Pokrowska z XV w., Katedra Troicka. W dawnym klasztorze Brygidek znalazła swoją siedzibę Średnia Szkoła Muzyczna,  w średniowiecznej obronnej synagodze - sala gimnastyczna, a w założonym w 1390 roku Klasztorze Dominikanów – Dom Pracy Twórczej.

Zabytki Łucka

Cerkiew Opieki Matki Bożej, jedna z najstarszych świątyń Wołynia, ufundowana w XIII-XV w. przez wielkiego księcia Witolda. W cerkwi była umieszczona Wołyńska Ikona Matki Bożej — dzieło z XIII-XIV w. Niegdyś świątynia pełniła rolę katedralnej unickiej cerkwi, obecnie – cerkiew katedralna powstałego w 1990 r. Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (ul. Daniela Halickiego 12).

Sobór Świętej Trójcy, 1752—1755. Dawny kościół Krzyża Św. przy klasztorze OO. Bernardynów. Po kasacie zakonu kościół przebudowano w latach 1877—1879 na sobór prawosławny. Obecnie — cerkiew katedralna powstałego w 1990 r. Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego(plac Teatralny).

Klasztor bernardynów, 1752-1755, zbudowany na planie podkowy wokół świątyni klasztornej. Klasztor dominikanów, ufundowany w roku 1390 р. przez Władysława Jagiełłę. Uległ kasacie rosyjskiej w roku 1847. Obecnie siedziba seminarium duchownego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego(ul. Drahomanowa).

Klasztor trynitarzy, 1729. Obecnie szpital wojskowy (ul. Łesi Ukrainki).

Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 1634. Działało tu Bractwo łuckie. W roku 1702р. w krypcie cerkwi został pochowany poeta Daniel Bratkowski (plac Bracki Most).

Klasztor i kolegium jezuickie, 1646 р. Wzniesiony wg projektu Benedetta Mollego. Mieścił się tu klasztor i kolegium, konwikt szlachecki oraz seminarium diecezjalne. Cały zespół włączony był do obwarowań Dolnego Zamku (ul. Kafedralna 6).

Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła
, ukończona 1639, architekt Giacomo Briano. Obecnie czynny kościół katedralny Diecezji łuckiej (ul. Kafedralna).Dzwonnica, wzniesiona w roku 1539 przy starej katedrze łacińskiej pw. Św. Trójcy (ul. Kafedralna)

Podziemia katedry, XVI-XVIII w. Rozległe dwukondygnacyjne krypty z fragmentami fresków.

Klasztor szarytek
, XVIIw. Zbudowany w miejscu dawnej katedry. Obecnie budynek zajmuje kuria biskupa katolickiego (ul. Katedralna 17).

Wieża Czartoryskich
, XVw., jedyna pozostałość po obwarowaniach Dolnego Zamku (ul. Dragomanowa).

Klasztor brygidek, 1624. Wzniesiony w stylu barokowym w miejscu pałacu Albrechta Radziwiłła – fundatora klasztoru. W r. 1846  klasztor został skasowany, najpierw mieściło się tu więzienie, a później – szkoła muzyczna. Obecnie znajduje się tu męski prawosławny klasztor Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (ul. Kafedralna 16).

Synagoga, 1626-1629r. Była elementem Dolnego Zamku i odgrywała ważną rolę w systemie obrony miasta (ul. Daniela Halickiego 33).

Kircha ewangelicko-augsburska,
1906-1907, zbudowana w stylu neogotyckim na fundamentach klasztoru karmelitów z 1764 r. Obecnie mieści się tu zbór baptystów (ul. Karaimska).

Muzeum Ikony Wołyńskiej z unikatowymi zbiorami cennych zabytków malarstwa cerkiewnego. Wśród nich najstarsza zachowana na Ukrainie cudowna Chełmska Ikona Matki Bożej z X-XI w. - jedna z najbardziej czczonych ikon na Ukrainie (ul. Jaroszczuka 5).

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013