ZUWP / Zwiedzamy Ukrainę / Praktyczne rady przed podróżą na Ukrainę

Praktyczne rady przed podróżą na Ukrainę

 Informacje dla planujących podróż na UKRAINĘ

 
Nazwa polska: Ukraina
Stolica: Kijów
Ludność: 47,732,079 (2004)
Powierzchnia: 603,700 km² 
Języki: ukraiński, rosyjski, rumuński, polski, węgierski
Religie: prawosławni Patriarchatu Kijowskiego 19%, prawosławni Pariarchatu Moskiewskiego 9%, unici 6%, prawosławni ukraińskiego kościoła autokefalicznego 1,7%, protestanci, Żydzi, ateiści 38%
Najniższy punkt: Morze Czarne, 0 m
Najwyższy punkt:  Hoverla, 2,061 m
Święto narodowe: 24.08 - rocznica proklamowania Aktu Niepodległości (1991)
Przepisy wjazdowe
Obywatele RP wjeżdżają na terytorium Ukrainy na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej. Na granicy otrzymują tzw. dokument migracyjny (rejestracyjny), na którego podstawie mogą przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni w ciągu 6 miesięcy z możliwością pobytu 90 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy (uwaga: należy zachować ów dokument aż do wyjazdu z Ukrainy; w razie jego zagubienia służby graniczne mogą żądać zapłacenia kary).
Informacje dla kierowców
 
Obywatel RP ma prawo przebywać na Ukrainie do 180 dni, samochód zaś może użytkować do 60 dni. Po tym okresie samochód musi opuścić terytorium Ukrainy albo należy dokonać odprawy czasowej (w przypadku legalnego prawa do pracy, kontraktu itp.). 
Obywatele RP wjeżdżający na terytorium Ukrainy cudzym samochodem muszą mieć przetłumaczoną na język ukraiński umowę użyczenia, sporządzoną przez polskiego notariusza.
Od grudnia 2003 nie ma już deklaracji celnych na samochód. Obecnie przy wjeździe na Ukrainę straż graniczna sprawdza dowód rejestracyjny samochodu, wbija w paszport kierowcy pieczątkę "TZ" (transportni zasoby) i wpisuje markę i numer rejestracyjny pojazdu.
Przy wyjeździe na pieczątce "TZ" przybijają "ANULOWANO" co oznacza, że dany pojazd "wrócił" z obszaru celnego Ukrainy. Wszystko to zastępuje dawną deklarację celną na samochód 
 
W przypadku stłuczki samochodowej należy wezwać milicję drogową i nie opuszczać miejsca zdarzenia (nie zmieniać położenia aut, nie zjeżdżać na pobocze). W praktyce milicja drogowa podczas spisywania protokołu orzeka o winie strony, która brała udział w kolizji, i akta sprawy przekazuje do właściwego sądu. Gdy za winnego uznany zostanie cudzoziemiec, milicja zatrzymuje prawo jazdy i wydaje w zamian tymczasowe, które uprawnia jedynie do poruszania się po terytorium Ukrainy. W przypadku winy kierowcy polskiego i roszczeń poszkodowanego obywatela Ukrainy należy wszcząć postępowanie z tytułu posiadanej zielonej karty. 
 
Aby uniknąć zatrzymywania i przewlekłych rozpraw w sądzie, cudzoziemcy spisują umowy
z poszkodowanymi o braku z ich strony roszczeń materialnych i moralnych – po wcześniejszym uzgodnieniu wysokości kwoty, jaką sprawca kolizji płaci poszkodowanemu. Jeżeli milicja orzeka, że sprawa dotycząca kolizji drogowej ma trafić do sądu, funkcjonariusze obowiązani są sporządzić trzy protokoły (jeden piszą milicjanci, drugi – poszkodowany, a trzeci – sprawca wypadku).
 
Właściciele samochodów mających legalne zastępcze tabliczki znamionowe, montowane przez stacje diagnostyczne na podstawie decyzji organu rejestrującego, powinni mieć stosowne zaświadczenia, przetłumaczone na język ukraiński. Uprzedzamy jednak, że nawet takie zaświadczenie nie zawsze jest honorowane. Ostrzegamy, że gdy tabliczki są nieczytelne, noszą ślady przeróbek lub samodzielnego mocowania, pojazd może zostać zatrzymany, a przeciwko właścicielowi może być wszczęte postępowanie karne. 
 
 
 
Przepisy celne
Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10 000 euro, deklarując ją ustnie. Kwotę wyższą niż 10 000 euro należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty 
z banku potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10 000 euro. Podobnie ukraińską walutę hrywnę można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15 000. Kwotę od 15 000 do 50 000 hrywien należy deklarować pisemnie. 
Kwotę powyżej 50 000 hrywien można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy. 
Ważne informacje
• Urzędy pracują 5 dni w tygodniu (poniedziałek–piątek) od godz. 8.00 lub 9.00 do 17.00 lub 18.00. Tradycyjnie w urzę­dach jest przerwa obiadowa w godz. 12.00–13.00 lub 13.00–14.00. Sklepy w większości pracują również w sobotę, w niedzielę i w święta.
 
• Językiem urzędowym na Ukrainie jest ukraiński. W tym języku urzędy prowadzą korespondencję, a także wydawane są doku­menty urzędowe. Jest to oficjalny język wykładowy na uniwer­sytetach i w szkołach.
 
• Numer kierunkowy z Ukrainy do Polski: 00 48 + numer kierunkowy miasta + numer abonenta. Numer kierunkowy z Polski na Ukrainę: 00 380 + numer kierunkowy miasta + numer abonenta.
 
 
MELDUNEK
W 2004 r. zniesiono na Ukrainie obowiązek meldunkowy i wprowadzono na jego miejsce obowiązek rejestracyjny. Obywatel RP otrzymuje na granicy dokument do wypełnienia, w którym określa się czas i deklarowane miejsce pobytu. Jest to tzw. karta meldunkowa, którą zwraca się przy wyjeździe z Ukrainy przed upływem 90 dni.
 
UBEZPIECZENIE
 
Ukraina jest członkiem grupy państw, w których obowiązuje zielona karta. Należy również wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy honorowane są jedynie polisy wystawione przez Państwową Asekuracyjną Spółkę Akcyjną Ukrainmedstrach (nowa nazwa: PROSTO) lub przez firmy, z którymi spółka ta podpisała stosowną umowę. Ubezpieczenie to można wykupić na granicy.
 
Z Ukrainy można wywieźć
 
Limity na przewóz rzeczy osobistych bez konieczności pisemnego deklarowania (wystarczy ustna deklaracja) w przeliczeniu na 1 osobę: 
- alkohol powyżej 28% - 1L 
- wino poniżej 28% - 2L 
- piwo - do 5L (w 1996 roku było 10L) 
- tytoń - 200g lub 40 papierosów 
- żywność - równowartość 50 EUR  

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013