ZUWP / Uniwersytet Otwarty / BIALI KURIERZY I ICH KRÓL

BIALI KURIERZY

 Uniwersytet Otwarty "Na styku kultur", 10 czerwca (środa), godz. 18.00, 

Ośrodek Kultury Ukraińskiej, ul. Mickiewicza 45
 
Spotkanie:
WŁADZIO I SPÓŁKA, CZYLI BIALI KURIERZY I ICH KRÓL
 
Prowadzenie:
Rafał Raniowski
 
Władzio i "Spółka", to zapomniani przez historię i Polskę Biali 
Kurierzy. Uratowali tysiące Polaków, którym Stalin zapisał w swych 
rozkazach śmierć. Duża część z nich była harcerzami należącymi do 
Szarych Szeregów. Część z nich należała do klubu sportowego 
Junak Drohobycz. Znali oni wyśmienicie górskie, trudne 
tereny. Poruszając się po nich biegle pozostawali niezauważeni. Ich 
zadaniem było przetransportowanie ludzi z zagrożonych deportacją z 
terenów zajętych przez Sowietów, na
Węgry, skąd byli kierowani dalej do Francji, gdzie wstępowali w szeregi 
Wojska Polskiego, odradzającego się pod przywództwem gen. Sikorskiego. W 
ambasadzie w Budapeszcie zdawali relację z sytuacji w Polsce, a wracając 
zabierali ze sobą pieniądze i rozkazy.
Królem Białych Kurierów stał się Władysław Ossowski. Dał on wolność 
wielu osobom, jednak nie zdołał jej zapewnić sobie. Jako 14-letni 
chłopiec samodzielnie przeprowadził dużą grupę ludzi. Podczas kolejnej z 
akcji Ossowskiego z grupą kurierską aresztowało NKWD. Wszyscy trafili do 
więzienia w Drohobyczu...
 
Mgr inż. arch. Rafał Raniowski jest absolwentem kierunku architektura i 
urbanistyka na Politechnice Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny) oraz VI Studium podyplomowego urbanistyki i 
gospodarki przestrzennej na Politechnice Gdańskiej, związany ze 
Stowarzyszeniem zrzeszającym członków rodzin oficerów i ułanów 12 pułku 
ułanów oraz sympatyków pułku (członek zarządu stowarzyszenia). 
Harcmistrz, przewodniczący Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku 
Harcerstwa
Polskiego, wychowawca młodzieży z pasji i zamiłowania.

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013