ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Komu i po co Gałczyński w Szczecinie?

Komu i po co Gałczyński w Szczecinie? - 02 12 2009

O regionalnej potrzebie mitu: między Gałczyńskim a... Döblinem.

Nieco prowokacyjne pytanie, jakie znalazło się w tytule prelekcji, jest w istocie cytatem: tak zatytułowana była polonistyczna sesja popularnonaukowa, która odbyła się 15 maja 2003 roku w szczecińskim Klubie 13 Muz. Zarówno miejsce, jak i data owej minikonferencji nie były przypadkowe. Wszak rok 2003 – w równo pół wieku po śmierci poety – Sejm RP oficjalnie ogłosił Rokiem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Z kolei Klub 13 Muz to miejsce niezwykle istotne w obrębie szczecińskiej legendy autora Satyry na bożą krówkę: Gałczyńskiemu przypisuje się bowiem autorstwo nazwy pierwszej siedziby szczecińskich literatów, plastyków i dziennikarzy...   
Intencją wygłaszającego prelekcję jest jednak nie tyle konserwowanie stereotypów dotyczących kulturalnego życia miasta – czy to związanych ze szczecińskim epizodem Gałczyńskiego, czy z postacią Alfreda Doeblina, niemieckiego prozaika, który co prawda w Szczecinie się urodził, ale miasto opuścił jako dziecko – ile odpowiedź na ogólniejsze pytanie o współczesną szczecińską tożsamość, i o wpływ, jaki na jej kształtowanie miała literatura.

dr Piotr Krupiński (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński)

Szczecinian od urodzenia, od 15 lat jest związany z Uniwersytetem Szczecińskim, najpierw jako student filologii polskiej, następnie jako asystent, a obecnie adiunkt w Zakładzie Historii Literatury XIX wieku IPiK US. W 2008 roku obronił doktorat (temat: „Ciało – historia – kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec pojęcia tabu”). W tym też roku Szczecińskie Towarzystwo Naukowe postanowiło uhonorować go medalem „Amicus Scientiae et Veritatis”.  Nieco inny wymiar zainteresowania dr. Piotra Krupińskiego polską literaturą współczesną przyjmują w pracy w Szczecińskim Dwumiesięczniku Kulturalnym „Pogranicza”, piśmie, które świętuje w tym roku swe piętnastolecie. Jest z nim związany już od prawie dziesięciu lat – jako recenzent, krytyk literacki, a od 2003 roku jako współredaktor. Prywatnie: jest mężem Magdaleny, polonistki i politolożki oraz ojcem bliźniąt: Zosi i Stasia.

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013