ZUWP / Uniwersytet Otwarty / historia ziem ukraińskich

Koczownicy w historii Ukrainy

 12 grudnia (środa), godz. 18.00, Ośrodek Kultury Ukraińskiej, ul. Mickiewicza 45

Uniwersytet Otwarty "Na styku kultur" zaprasza na spotkanie pod tytułem
"Koczownicy w historii Ukrainy"
Pisana historia ziem ukraińskich rozpoczyna się od opisu Scytów zawartego w "Dziejach" Herodota - aż do późnego średniowiecza różne ludy koczownicze stanowiły dominującą siłę na terytorium dzisiejszej Ukrainy. Wiązało się to z faktem, że ziemie ukraińskie stanowiły zachodnią rubież wielkiego pasa eurazjatyckich stepów, na wschodzie rozciągającego się aż do Mandżurii. W rezultacie tej sytuacji na stepach Ukrainy pojawiały się kolejno takie przybyłe ze wschodu ludy jak Hunowie, Bułgarzy, 
Awarowie, Pieczyngowie, Połowcy czy Mongołowie, by wymienić tylko te najważniejsze. Historia ukraińskich koczowników kończy się dopiero wraz z upadkiem Chanatu Krymskiego w roku 1783. W trakcie swoich dwu i pół tysiącletnich dziejów ludy te wywarły znaczący wpływ na język, kulturę i instytucje polityczne swoich słowiańskich sąsiadów, zaś jednym z najważniejszych elementów wczesnej historii Ukrainy była walkę o dominację pomiędzy osiadłymi Słowianami i koczownikami, czego najbardziej 
dramatycznym przejawem był mongolski podbój Rusi w XIII wieku. O koczownikach i ich roli w dziejach Ukrainy opowie mgr Krzysztof Czerniawski.
 
Krzysztof Czerniawski; doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent prawa i filozofii tego uniwersytetu, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013