ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Obraz II Rzeczpospolitej

Obraz II Rzeczpospolitej w polskim kinie międzywojennym

 

Ośrodek Kultury Ukraińskiej, ul. Mickiewicza 45
25 kwietnia 2012 roku
godz. 18.00
 
Każdy film potraktowany jako źródło historyczne komunikuje coś o rzeczywistości, stanowiąc niekiedy ogromną wartość dla naszej wiedzy o wybranym aspekcie przeszłości. Polska kinematografia lat międzywojennych rzadko wspinała się na wyżyny kina artystycznego lub zaangażowanego społecznie. Przeważały produkcje komercyjne spod znaku melodramatu i komedii filmowej. Prezentowana na ekranie rzeczywistość stwarzała więc wrażenie szalenie uproszczonej i schematycznej, niekiedy niepełnej, zawoalowanej 
komizmem i przesiąkniętej obyczajowym stereotypem. Niemniej jednak, wśród wielu tego typu obrazów, można z powodzeniem odnaleźć te, w których spod filmowej fikcji i kreacji wyłaniają się autentyczne i znamienne dla tamtego czasu zjawiska, trendy, mody i determinanty społeczno-kulturowe. Należały do nich przede wszystkim zagadnienia dotyczące rodzimej architektury, życia codziennego w miastach i na prowincji, panujących wówczas trendów w modzie oraz mniej lub bardziej dotkliwych problemów  społecznych ,  np. prostytucji,  bezrobocia czy pauperyzacji ludności.
 
Burzliwy i jakże fascynujący okres dwudziestolecia międzywojennego spróbuje Państwu przybliżyć dr Wojciech Otto, który podczas spotkania zaprezentuje fragmenty najbardziej popularnych i cenionych filmów polskiego międzywojnia i na ich podstawie opowie o subtelnościach i tajemnicach tej epoki.
 
Dr Wojciech Otto ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień prowadzi zajęcia z historii filmu polskiego i światowego, scenariopisarstwa i wiedzy o filmie i mediach. Na swoim koncie ma trzy książki: "Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego", monografię życia i twórczości Zdzisława Maklakiewcza – legendy polskiego kina, oraz rozprawę "Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie", a także kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych z 
dziedziny filmoznawstwa i medioznawstwa. Od lat związany jest z Koszalińskim Festiwalem Debiutów Filmowych oraz Koszalińską Akademią Filmową, w ramach której prowadzi zajęcia i warsztaty dla młodzieży.

 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013