ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Jam kamień z Bożej procy...

Jam kamień z Bożej procy...

 Na początku 2012 roku ukazała się drukiem książka dr. Andrzeja Wątorskiego o twórczości Ołeha Olżycza "Jam kamień z Bożej procy..." - pierwsza w historii ukrainistyki monografia poświęcona w całości obrazowi świata w poezji tego pisarza i polityka.
Na spotkanie z A. Wątorskim i jego książką zapraszamy w ramach Uniwersytetu Otwartego "Na styku kultur" do Ośrodka Kultury Ukraińskiej, przy ul. Mickiewicza 45, w dniu 19-09-2012 o godz. 18.00. Po prezentacji sylwetki O. Olżycza i jego poezji zainteresowani tematem będą mogli nabyć książkę A. Wątorskiego z dedykacją autora.
 
Dr Andrzej Wątorski studiował polonistykę, ukrainistykę i filozofię na uniwersytetach w Szczecinie i Lwowie. Od prawie 20 lat pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim jako slawista; na Uniwersytecie Lwowskim obronił pracę doktorską poświęconą ukraińskiemu poecie Ołehowi Olżyczowi (1907-1944). A. Wątorski opublikował około 100 artykułów w Polsce i na Ukrainie. W latach 1995-2008 redagował w Radiu Szczecin audycje o tematyce ukraińskiej.  Jest członkiem redakcji czasopisma przeznaczonego dla nauczycieli języka ukraińskiego "Ridna Mowa". A. Wątorski to także aktywny działacz społeczny (Związek Ukraińców w Polsce, Stworzyszenie Miłośników Opery i Operetki), współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku, prowadzi koncerty w Zamku Książąt Pomorskich oraz w katedrach na terenie Pomorza Zachodniego. Wygłasza prelekcje poświęcone literaturze, muzyce, historii, kinematografii, tłumaczył teksty politologiczne i prawnicze. Fascynuje go klasyka literacka, kino historyczne, muzyka Gioacchina Rossiniego i architektura barokowa.
 
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:
 
 
 
 
 
 
 
Partnerzy:
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013