ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Polsko-ukraińska wspólnota interesów? Wizja Redaktora Jerzego Giedroycia

Polsko-ukraińska wspólnota interesów? Wizja Redaktora Jerzego Giedroycia

Przedmiotem wystąpienia będzie zarysowanie koncepcji współpracy polsko-ukraińskiej lansowanej przez Redaktora paryskiej "Kultury" śp. Jerzego Giedroycia i jej realizacja przez Polskę po 1989 r. Dokonana zostanie krótka retrospektywa stosunków polsko-ukraińskich, ukazane pozytywy, słabości i punkty sporne w realacjach między obu państwami i narodami obecnie.

Dr Krzysztof Kowalczyk jest adiunktem w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, prezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, jest jednym z wykonawców grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Transformacja w Polsce i na Ukraine. (1989-2007)  Wybrane aspekty"

Spotkanie poprowadzi dr Andrzej Wątorski.

28.04.2010, godz. 18.00
Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Szczecinie, ul. Mickiewicza 45.

Wstęp wolny
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013