ZUWP / Uniwersytet Otwarty / Problem integracji społeczno-religijnej mniejszości ukraińskiej w Polsce w latach 1947-1989

Problem integracji społeczno-religijnej mniejszości ukraińskiej w Polsce w latach 1947-1989 - 4 11 2009

Spotkanie z prof. Jarosławem Moskałykiem (Uniwersytet  Adama Mickiewicza w   Poznaniu)

- rozproszenie ludności jako przyczyna osłabienia więzów z własnym dziedzictwem historyczno-tradycyjnym;
- asymilacja religijna, wyznaniowa i obrzędowa jako efekt braku miejsc kultu oraz należytej opieki duchowej;
- zjawisko odrodzenia społeczno-narodowego na gruncie rozwoju ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i religijnych;
- aktualne działania na rzecz zachowania tożsamości narodowo-wyznaniowej;
 

Najnowsze Informacje

Haydamaky w Szczecinie

 Haydamaky w Szczecinie

„EUROMAIDAN TOUR 2014 – Nie zapominajcie o Ukrainie!!!”
Szczecin 24.02.2014  godz.20,00
Rocker Club
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin

V Festiwal Spotkanie Kultur

 V Festiwal Spotkanie Kultur Szczecin 2013

"Ponad Granicami"
Szczeciński Oddział Związku Ukraińców w Polsce 
Rada Organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Szczecinie
oraz
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
zapraszają 
V Festiwal Spotkanie Kultur- Szczecin 2013.
w dniach 24-25 sierpnia 2013

XVII DKU

 XVII DKU

Szczeciński  Oddział Związku Ukraińców w Polsce
oraz 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie  
zapraszają na
XVII Dni Kultury Ukraińskiej
od 29 maja 2013 do 02 czerwca 2013